koupit knihu

3.5.9 SYMETRIE POHYBU JE SYMETRICKÁ

Předchozí kapitoly objasnily princip, který říká, že navzdory sebesložitějšímu pohybu (libovolného počtu objektů) – bude rozložení hmoty v prostoru vždy (v jakémkoliv okamžiku) symetrické – vůči původnímu „těžišti“, respektive vůči svému barycentru.

Obecná rovnice pohybu lokálně izolované skupiny objektů:

v351-5.eps

C hmotný střed skupiny objektů (barycentrum)

Eienergie (hmotnost) objektu

sivektor polohy (i-tého) objektu vůči C (délková vzdálenost objektu od hmotného středu)

ve ivektor rychlosti vůči C (měřeno externě z pozice hmotného středu)

pivektor hybnosti vůči C

koupit knihu
Share This