koupit knihu

1 TO NEJÚCHVATNĚJŠÍ Z FYZIKY

1.1 POJEM ČASU V HISTORICKÉM KONTEXTU

1.2 NA POČÁTKU BYLA PLACKA
1.3 THALES
1.4 PYTHAGORAS – ZAKLADATEL TÉMĚŘ VŠEHO
1.5 ANAXAGORAS – RANÉ TUŠENÍ SOUVISLOSTÍ
1.6 DEMOKRITOS
1.7 ARISTOTELES
1.8 EUKLIDES
1.9 ARISTARCHOS URČIL POMĚRY VE SLUNEČNÍ SOUSTAVĚ
1.10 ARCHIMEDES

1.11 ERATOSTHENES URČIL VELIKOST ZEMĚ, A NEJEN TO!

1.12 VZNIK TRIGONOMETRIE
1.13 TRIUMF JEDNOTLIVCŮ A OMEZENOST CELKU
1.14 OBDOBÍ TÁPÁNÍ

1.15 ASIE PŘEBÍRÁ POCHODEŇ

1.16 ROZVOJ TRIGONOMETRIE

1.17 LEONARDO DA VINCI A POČÁTEK RENESANCE
1.18 JAK KOPERNÍK ZNOVUOBJEVIL PRAVDU
1.19 GIORDANO BRUNO – OBĚŤ TMÁŘSTVÍ

1.20 TYCHO BRAHE – SKVĚLÝ POZOROVATEL
1.21 LUDOLPH VAN CEULEN
1.22 KEPLER – MUŽ, KTERÝ OBJEVIL ELIPSY
1.23 GALILEO GALILEI

1.24 RENÉ DESCARTES
1.25 CHRISTIAAN HUYGENS
1.26 ROBERT HOOKE
1.27 SIR ISAAC NEWTON – NEJVĚTŠÍ Z NEJVĚTŠÍCH

1.28 GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ
1.29 DIFERENCIÁLNÍ MATEMATIKA

1.30 HVĚZDNÁ ABERACE
1.31 HENRY CAVENDISH
1.32 ZÁKONY ZACHOVÁNÍ

1.33 LEON FOUCAULT
1.34 PRAVDA O HVĚZDÁCH A GALAXIÍCH
1.35 ELEKTROMAGNETISMUS

1.36 JAK SE MĚŘILA RYCHLOST SVĚTLA
1.37 VAKUUM A ÉTER

1.38 JAK EINSTEIN ŠOKOVAL SVĚT

1.39 POST EINSTEINOVSKÁ KOSMOLOGIE

1.40 VESMÍR V SOUČASNÉ PERSPEKTIVĚ
1.41 ČASOVÁ OSA

3 TEORIE ČASU

3.1 JÁ I TY STOJÍME NA RAMENOU OBRŮ
3.2 ZÁKLADNÍ DEFINICE

3.4 EUKLIDOVSKÝ 4D PROSTOR

3.5 SYMETRIE POHYBU

3.6 GRAVITACE

3.7 RESUMÉ K TEORII ČASU

koupit knihu
Share This