koupit knihu

PROHLÁŠENÍ K TĚM, CO MAJÍ PATENT NA ROZUM

„Nevíme nic – to zaprvé.
Proto máme být velice skromní – to zadruhé.
Abychom netvrdili, že víme, když nevíme – to zatřetí.“
Karl R. Popper

Svět je různorodý – zahrnuje pohoří i nížiny, horko i zimu, den i noc. Nesmí nás tudíž překvapit, že i lidé jsou různí, a to v mnoha ohledech. Filosofickou perspektivou se lidstvo dělí (s trochou nadsázky) na dvě skupiny: „Vím, že nic nevím, a proto vítám nové myšlenky.“ a protipól „Všechno znám, všechno vím a všude jsem byl dvakrát!“

Ti první uvítají tuto knihu s povděkem, neboť jim přinese mnoho nových informací a zároveň vyvstane několik naléhavých otázek k zamyšlení. Druzí však budou pobouřeni, neboť kniha formuluje i názory, jež jsou v příkrém rozporu s „pravdou“, jasnozřivostí a znalostmi této „učené“ části populace.

Druzí budou cítit naléhavou potřebu mentorovat a „rozcupovat“ autora knihy za jeho troufalost. Především kvůli nim je třeba deklarovat, že:

Kniha TEORIE ČASU není povinnou četbou – knihu otevíráte dobrovolně! Autor nenese jakoukoliv odpovědnost vůči čtenáři za případnou duševní újmu. Autor vítá každou možnost komunikace se čtenářem své knihy … vyhrazuje si však právo reagovat pouze v případě, že vzájemný kontakt bude veden v korektní a věcné rovině. Komunikace (či příspěvky na sociálních sítích), jež nebudou respektovat svobodu projevu, principy názorové polemiky či obyčejné sociální zdvořilosti – budou ignorovány.

„Ti druzí“ by tuto knihu (webovou stránku) měli raději ihned zavřít! ☺

koupit knihu
Share This