koupit knihu
Domů » Obsah » 1. TO NEJÚCHVATNĚJŠÍ Z FYZIKY » CHRISTIAAN HUYGENS

CHRISTIAAN HUYGENS

„Věřím, že nevíme nic jistě, ale všechno pouze pravděpodobně.“

Christiaan Huygens

Christiaan Huygens (1629‒1695) byl holandským polyhistorem excelujícím v mnoha vědách. Využil poznatků Galilea a na jím popsaném principu sestrojil první kyvadlové hodiny. Galileovy poznatky o kyvadle rozšířil o přesný matematický vzorec, když kvantifikoval dobu kmitu kyvadla:

v083.eps

ldélka kyvadla

gtíhové zrychlení Země

Na příštích 300 let se tak staly kyvadlové hodiny nejpřesnějším měřidlem času!

Díky svým astronomickým pozorováním popsal Huygens tvar Saturnových prstenců a objevil i Saturnův největší satelit (Titan). Věnoval se rotačním pohybům – zavedl pojem moment setrvačnosti a formuloval Zákon zachování momentu hybnosti.

V roce 1678 popsal vlnové vlastnosti světla, znovuzavedl pojem „éter“. Objevil princip nazvaný později jeho jménem – Huygensův princip – který objasňuje princip šíření vlnění nosným médiem.

Huygens též přispěl k určení rychlosti světla:

Dánský astronom Ole Roemer již roku 1676 změřil poměrně přesně rychlost světla (pozorováním Jupiterova satelitu), Huygens později jeho výsledky a metodu verifikoval.

koupit knihu
Share This