koupit knihu

DEMOKRITOS

„Nesnaž se vědět všechno, nebo se nenaučíš nic.“

Demokritos

Demokritos (cca 400 př. n. l.) byl hlavním nositelem atomistického a přísně materialistického vidění světa. Svět (a vše v něm) podle Demokrita sestává z neviditelných atomů, které se pohybují v nekonečném prázdném prostoru. Tyto atomy jsou neměnitelné, nedělitelné a nezničitelné. Neustále se pohybují a dochází ke střetům. Střetáváním podobných atomů dochází k jejich seskupování a vznikání věcí viditelných a hmatatelných v našem světě. Takto je vytvořeno vše – horniny, lidé, myšlenky, hvězdy na obloze, a dokonce i bohové!

Po smrti člověka se atomy duše rozptýlí do okolí.

Vlastnosti věcí jsou dány tvarem, velikostí a uspořádáním atomů!

Demokritos jako první přišel s myšlenkou, že pozorovaná Mléčná dráha na obloze je ve skutečnosti uskupení velkého množství zářících hvězd!

koupit knihu
Share This