koupit knihu

3.6.3 GRAVITACE DLE GALILEA

Jedním z mnoha přínosů Galilea bylo zjištění, že volný pád je rovnoměrně zrychleným pohybem nezávislým na hmotnosti předmětů. Galileo taktéž první spatřil analogii periodického pohybu kyvadla a periodického pohybu planet na obloze s tím, že oba jevy způsobuje stejný fenomén. Galileo tak jako první formuloval základní pohybové zákony v gravitačním poli Země i experimentálně určil zemské tíhové zrychlení (g ≈ 10 m/s2).

Velmi zjednodušeně formulováno, nám Galileo zanechal ke gravitaci tento odkaz:

a = g ≈ 10 m/s2

v367.eps

v367-2.eps

Kdyby však Galileo prováděl své pokusy s volným pádem (měření tíhového zrychlení) na Mount Everestu (nikoliv v toskánské Pise), naměřil by dráhu za jednotku času kratší, a tedy i nižší tíhové zrychlení. Proč asi? Lze tuto nesrovnalost nějak „smysluplně“ vysvětlit?

Zakřivení časoprostoru? Temná hmota?? Temná energie??

Korektní vysvětlení přinesl o několik desetiletí později Newton:

koupit knihu
Share This