koupit knihu
Domů » Obsah » 1. TO NEJÚCHVATNĚJŠÍ Z FYZIKY » HENRY CAVENDISH

HENRY CAVENDISH

Henry Cavendish (1731‒1810) byl britský filosof, fyzik a chemik, který proslul především svým analytickým a precizním přístupem při svých laboratorních experimentech. V oblasti chemie je považován za „objevitele“ vodíku, v kontextu této knihy je však nutné vyzdvihnout jeho fyzikální experimenty v oblasti gravitace:

Newton sice cca 100 let před Cavendishovým experimentem formuloval všeobecný gravitační zákon, avšak neznal ani hmotnost Země, ani gravitační konstantu, jež se ve výsledku podílí (spolu s poloměrem Země) na velikosti pozemského gravitačního zrychlení (které experimentálně změřil již Galileo).

v094.eps

A právě z Newtonova vztahu vyšel Cavendish ve svém experimentu s torzními vahami. Roku 1798 tak určil nejen hmotnost Země (6·1024 kg), ale i gravitační konstantu (G), a to s pouhou 1% nepřesností (6,7·10‒11 N·m2·kg–2)! Teprve díky Cavendishovi byl Newtonův všeobecný gravitační zákon úplný.

koupit knihu
Share This