koupit knihu
Domů » Obsah » 2. LESK A BÍDA MODERNÍ FYZIKY » JEŠTĚ JEDEN PARADOX JAKO BONUS

JEŠTĚ JEDEN PARADOX JAKO BONUS

„Studentům se říká, že tuto teorii musí akceptovat, přestože jí nerozumí. Hned v počátku jejich kariéry je tak nabádáme, aby zavrhli vědecké myšlení ve jménu dogmat.“

Louis Essen

Jedním z největších kritiků TR byl po celý život vynálezce cesiových atomových hodin Louis Essen (1908‒1997). Tohoto význačného britského vědce celý život fascinovalo měření času i měření rychlosti světla.


Louis Essen je ten vpravo!

Byl to právě Essen, kdo roku 1950 určil s nevídanou přesností rychlost světla na 299 792 500 m/s! Tato hodnota byla po celá desetiletí používána jako standard jednotek SI (teprve v roce 1983 byla zpřesněna na 299 792 458 m/s).

V oblasti měření času přinesl Essen myšlenku krystalových „quartz“ oscilátorů a později stál u zrodu prvních atomových hodin (na bázi atomu cesia).
A ano – právě Essenovi vděčíme ze současnou definici sekundy (v rámci SI):
„Sekunda je doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu 133 Cs“

Přestože vyznavači TR v mnoha svých experimentálních „důkazech“ využívají přesných atomových hodin – samotný vynálezce atomových hodin platnost TR vytrvale popíral:

Essen byl natolik horlivým kritikem Teorie relativity, že tím několikrát ohrozil i vlastní profesní kariéru – vědecká elita vždy špatně nese, když kritické myšlenky zaznívají přímo z vlastních řad – názorová jednota musí být jednotná!

koupit knihu
Share This