koupit knihu
Domů » Obsah » Teorie času

Teorie času

„Hledat pravdu má větší cenu než pravda sama.“

Theodor Lessing

Třetí a finální částí této knihy je formulace nové teorie mechaniky (obor fyziky zabývající se pohybem těles v prostoru), která nebude trpět nedostatky relativistického vidění světa. Nová teorie má (stejně jako tato kniha) název Teorie času a následně budeme zpravidla používat zkratku .

3.1 JÁ I TY STOJÍME NA RAMENOU OBRŮ

„Jestliže jsem viděl dále, bylo to proto, že jsem stál na ramenou obrů.“

Newton

Na tomto místě je třeba se s úctou poklonit odkazu všech badatelů v historii – a v kontextu Newtonových slov si uvědomit, že každá vědecká teorie je vždy (v mnoha ohledech) zásluhou předchozích generací fyziků a přírodovědců.

V první části knihy jsme vyjmenovali nejdůležitější osobnosti vědeckého poznání té části fyziky, které je TČ věnována. Těm všem patří autorův dík!

Obzvláště je autor zavázán jménům Galileo Galilei, Isaac Newton a Hermann Minkowski. Tato trojice byla stěžejní inspirací pro TČ a památce těchto velikánů fyziky je TČ věnována. Všichni tři jmenovaní měli jedno společné – vždy přišli se zcela novým myšlením a zásadně změnili pohled na základní fyzikální kategorie!

Stejně tak je třeba zdůraznit, že úcta a uznání patří i těm, se kterými TČ nesouhlasí. Nemýlí se pouze ten, kdo žádné názory nezastává!

Ať již jde o Alberta Einsteina či jeho následovníky a hledače „temných sil“ – nesouhlasný názor TČ je třeba brát jako názorovou diskusi. Obzvláště ve vědě platí pravidlo, že každý si musí udělat sám názor na věc – o všem je třeba pochybovat!

Vědecké poznání posouvají kupředu ti, co mají pravdu, i ti, co se mýlí. K odlišení pravdy od omylů je potřeba názorová diskuse a polemika – bez ohledu na to, vůči jak veliké autoritě je směřována.

Mýliti se je lidské – a tato skutečnost platí stejně tak pro Alberta Einsteina, jako pro autora této knihy.

V tomto kontextu, prosím, vnímejte i Teorii času!

koupit knihu
Share This