koupit knihu

THALES

„Nejtěžší věc – poznat sama sebe, nejsnadnější věc – radit druhým.“

Thales

Za prvního přírodovědce je po právu považován Thales z Miletu (cca 600 př. n. l.), jehož samotný Aristoteles považoval za prvního myslitele. Thales byl především filosofem, matematikem a astronomem.

V matematice se Thalesovi připisuje tzv. Thaletova věta – trojúhelník vepsaný do obvodu kružnice (se základnou na průměru kružnice) je vždy pravoúhlý.

o002

Obrázek 2:
Vepsaný trojúhelník je vždy pravoúhlý.

Podobnost trojúhelníku také údajně pomohla Thaletovi určit výšky egyptských pyramid. Stačilo změřit délku vrženého stínu pyramid ve stejné denní době, kdy délka stínu člověka je totožná s jeho výškou. Jak chytré!

Hérodotos (největší antický historik) dokonce uvádí, že Thales dokázal předpovědět zatmění Slunce. Právě Thaletovi totiž vděčíme za počátky trigonometrie. V té době již (celkem běžně) používané sluneční hodiny totiž budily zvídavost, zda lze nějak určit délku vrženého stínu v poměru k délce tyče:

o003

Obrázek 3:
Určit délku vrženého stínu znamená poznat matematiku trojúhelníku.

Zde si můžete vytvořit obsah, který bude použit v rámci modulu.

koupit knihu
Share This