koupit knihu
Domů » Obsah » 3. TEORIE ČASU » EUKLIDOVSKÝ 4D PROSTOR

EUKLIDOVSKÝ 4D PROSTOR

3.4.1 ZÁKON 4D PROSTORU

Z4DP:

Vše existuje v Euklidovském čtyřrozměrném prostoru, který je tvořen třemi délkovými rozměry a jedním rozměrem časovým.

3.4.1.1 ROZŠÍŘENÉ ZNĚNÍ ZÁKONA

Vše (věci, lidé i celý vesmír) existuje v čtyřrozměrném (4D) Euklidovském prostoru. Každý děj lze zapsat do systému 4 na sebe navzájem kolmých prostorových souřadnic, z nichž 3 jsou souřadnice délkové, plus 1 souřadnice je časová.

Časová souřadnice definuje kauzální pořadí jevů a samotná holá existence tohoto fenoménu se externě jeví, jako by se časová souřadnice pohybovala kolmo k ostatním délkovým souřadnicím určitou konstantní rychlostí.

Tato zdánlivá „rychlost“ časové souřadnice prostoru je externě pozorovaná jako mezní (maximální) rychlost pohybu hmoty prostorem a historicky je označována jako „rychlost světla“.

o087

Obrázek 87:
Náš svět tvoří 4 kolmé dimenze: 3 prostorové a jedna časová!

koupit knihu
Share This