koupit knihu
Domů » Obsah » Proč a jak » JAZYKOVÁ, ČÍSELNÁ A SOUVISEJÍCÍ KONVENCE

JAZYKOVÁ, ČÍSELNÁ A SOUVISEJÍCÍ KONVENCE

S ohledem na srozumitelnost, vhodnou „kompatibilitu“ textu knihy, obrázků a použitých animací se dohodněme na následující syntaxi:

matematické funkce v „mezinárodní“ podobě – tedy například cosinus (nikoliv kosinus) či tan (nikoliv tg);

standardní označení řádů – tedy například 105 = 100000; 10‒5 = 0,00001;

exponenciální formát čísel dle standardní syntaxe, tedy například:

12345 = 1,2345·104 = 1.2345E+04

0,0000023 = 2,3·10‒6 = 2,3E–06

300 000 000 = 3·108 = 3E+08

Některé publikované grafy (vytvářené v programu Geogebra) používají desetinnou tečku (namísto čárky) – platí samozřejmě že 3.14 = 3,14!

Nejen názvy děl a teorií, ale i názvy fyzikálních principů či zákonů a důležitých terminologických označení – budou v knize vždy zvýrazněny velkým prvním písmenem (Slunce, Sluneční soustava, Teorie relativity, Černé díry, Zákon zachování hybnosti, …).

Autor s oblibou a často používá pomlčky – jazykovědci nechť přimhouří oči!

Obzvláště důležité pasáže textu budou zvýrazněné v takovýchto modře podbarvených blocích, které shrnují či sumarizují klíčové myšlenky daného tématu.

Oranžově podbarvené bloky textu mají spíše dokreslující či kontextový význam – ať již jde o věcné či historické poznámky. Totožný formát podbarvení náleží i příkladům a zadáním „vzorových“ matematických úloh.

V knize budeme používat následující zkratky:

GMPGravitační modrý posuv

GRPGravitační rudý posuv

GZSPGravitační zákon symetrického pohybu

KRKosmická rychlost

OTRObecná teorie relativity

SIMSolar inertial motion

SSSluneční soustava

STRSpeciální teorie relativity

Teorie času

TRTeorie relativity

Z4DP Zákon 4D prostoru

ZSPZákon symetrického pohybu

ZZZákon zachování

Všechny zkratky budou (znovu)zavedeny i v příslušné kapitole knihy.

koupit knihu
Share This