koupit knihu
Domů » Obsah » Proč a jak?

Proč a jak?

„Když zjistíte, že jste na straně většiny, je čas se zastavit a zamyslet se.“

Mark Twain

Žijeme v moderní době a většina lidské populace smí bez obav používat svůj rozum i svobodně formulovat své myšlenky. Pro vědní obory platí totéž dvojnásob. To je skvělé!

Na druhou stranu však – velká část lidstva nemá (ani ve 3. tisíciletí) jasno v otázkách stvoření světa, v problematice stáří Země a vesmíru, v pochybnostech o platnosti (či neplatnosti) Darwinovy evoluční teorie – v USA, například, tápe větší polovina populace!

Vědecký a technologický pokrok sice zaznamenal během posledního století obrovský skok kupředu – přesto i v dnešní době lidé podléhají mnoha demagogickým názorům či „posvátným“ učením.

Navzdory všem proklamacím – je lidstvo „moderní rozvinutou civilizací“ pouze s přimhouřením obou očí – jen s notnou dávkou optimismu. Stále ještě zbývá mnoho oblastí (v zeměpisném i oborovém významu slova), kde dogmata vítězí nad svobodou ducha!

Dogmata jsou nebezpečná v tom, že pokřivují samostatné lidské myšlení – zpomalují mentální vývoj člověka i celkový rozvoj lidstva – degradují druh Homo sapiens sapiens (člověk moudrý) na druh Ovis ammon (ovce domácí).

Děti však posíláme do škol právě proto, aby je škola vychovala v člověka moudrého!

Kupodivu – dogmata existují i v oblasti fyziky – navzdory přesvědčení, že tento obor se zbavil svých dogmat již ve středověku. Některá „tradiční“ dogmata však přežila dodnes, nová se teprve nedávno zrodila.

A jak napovídá již podtitul této knihy – určité dogma skrývá i nejslavnější fyzikální teorie všech dob – Teorie relativity (dále budeme zpravidla používat zkratku TR). TR má přitom u odborné i laické veřejnosti zcela výsadní a mimořádné postavení:

Na straně jedné – je TR široce akceptována odbornou veřejností a je též miláčkem davů, médií a umění. V oblasti populárně-naučné je TR častým námětem novinových článků, vědecko-fantastických románů i hollywoodských filmových trháků.

Na straně druhé – je pozoruhodné, že TR získala onu zcela mimořádnou akceptaci a slávu navzdory faktu, že jí téměř nikdo nerozumí!

V rozvinutých zemích se základy TR učí již na středních školách (Speciální teorie relativity vyžaduje pouze bazální matematiku), a přesto jde o „látku“, která v hlavách studentů zanechává pouze minimální stopu. Na rozdíl od jiných vědních oborů či jiných kapitol fyziky – na konci studia umí TR smysluplně popsat jen mizivé procento studentů, a z toho mála téměř nikdo korektně!

Laická veřejnost je na tom s vědomostmi ještě hůře – tak nějak tuší, že TR má něco společného s časem, že rychlost světla je omezená a ti nejlepší dají dohromady i nejslavnější rovnici fyziky E = mc2 (aniž by znali, že v daném kontextu je Einstein pouhým spoluautorem).

Výsledný paradox tak spočívá v konstatování, že:

TR se stala nejslavnější fyzikální teorií, přestože/protože jí de facto nikdo nerozumí!

Jak je to možné?

Popsaný fenomén je ve skutečnosti celkem logický a pochopitelný – lidé milují záhady a tajemno – nepochopitelné je přitažlivé a atraktivní! Stejný jev se projevuje i v umění:

o001.jpeg

Obrázek 1:
Opravdu ma tato Kooningova „mazanina“ (Plátno s názvem „Interchange“) hodnotu 300 mil. USD ≈ 7 500 000 000 Kč?

V daném kontextu je proto třeba ocenit Alberta Einsteina nejen jako geniálního fyzika, nýbrž i jako brilantního marketingového stratéga – zdánlivý rozpor v TR (atraktivnost versus nepochopitelnost) slouží de facto k ještě větší slávě jeho díla.

Teorie relativity je tak „vysněným“ produktem vědeckého marketingu – dokonalým mixem všeho, co lidé (vědci i laici) milují:

TR je funkčně symbiotickým spojením geniality a „šílenství“ – smysluplných faktů a nesmyslných paradoxů – vědy a fantazírování.

TR je s mírnou nadsázkou Jekyll & Hyde ve službách vědy – protože vše monotónní zní nezajímavě a teprve spojením opačného vzniká něco pozoruhodného a „třeskutého“. Jin a jang – jednota a boj protikladů!

K tomu všemu přidejme obraz věčně rozcuchaného (a trochu zanedbaného) podivína – postava Alberta Einsteina se tak stala archetypem génia a filmoví tvůrci se už ani nesnaží vymýšlet cokoliv jiného.

Albert Einstein dobyl svou Teorií relativity celý svět – v mnoha ohledech zcela zaslouženě!

Zároveň však skrývá TR ve svých základech něco velmi znepokojivého:

Stále je zde ona vlastnost, pro kterou je TR tak nesnadno osvojitelná, a to nejen pro studenty – i nemalá část vědecké obce nechce (nemůže) TR dodnes akceptovat. Ve stejné situaci je i autor této knihy.

A co že je na TR tak „neuvěřitelného“?

Tato kniha odpoví mimo jiné i na výšeuvedenou otázku. Odpověď však nelze poskytnout v jedné větě či jednom odstavci – problém se skrývá příliš hluboko! Musíme se ponořit do samé podstaty základních fyzikálních kategorií. Musíme společně prozkoumat mnoho pojmů: čas – délka – prostor – hmota – hmotnost – energie – pohyb – rychlost – absolutní – relativní.

Toto vše (a mnohé další) musíme společně znovuobjevit, abychom odhalili, v čem TR prospěla našemu poznání a v čem nás naopak mystifikuje a „omezuje“. Společně se (znovu)naučíme nejdůležitější fyzikální zákony – analyzujeme je pohledem moderního člověka 3. tisíciletí a společně opravíme vadné součásti!

Nemusíte se ničeho bát – nemusíte se dopředu cokoliv učit – bude to zábava:

koupit knihu
Share This