koupit knihu
Domů » Obsah » 1. TO NEJÚCHVATNĚJŠÍ Z FYZIKY » PRAVDA O HVĚZDÁCH A GALAXIÍCH

PRAVDA O HVĚZDÁCH A GALAXIÍCH

Hierarchický model vesmíru tak, jak jej známe dnes (planety sluneční systémy a hvězdy hvězdokupy galaxie kupy galaxií nadkupy galaxií), byl dávným myslitelům po dlouhá staletí a tisíciletí neznámý. Hlavním důvodem jsou (v pozemském slova smyslu) „nepředstavitelné“ vzdálenosti skutečného vesmíru.

Němec Immanuel Kant (1724‒1804) jako první rozpracoval myšlenku, že většina hvězd, které vidíme na obloze, vytváří společně galaxii, jejíž část pozorujeme jako Mléčnou dráhu, jež je shlukem miliónů hvězd uspořádaných v čočkovitém tvaru (vzniklého působením gravitace). Kant taktéž dovodil, že podobných galaxií je ve vesmíru mnoho.

Pro myšlenku mnoha galaxií však chyběly astronomické důkazy. V dalekohledech sice byla pozorována roztodivná světelná uskupení, většina badatelů se však přikláněla k názoru, že jde o hvězdné mlhoviny či hvězdokupy, jež jsou součástí jediného vesmírného celku.

Mnoho astronomů se navíc ještě na konci 18. století zdráhalo uvěřit v heliocentrický model vesmíru, tedy 100 let po Galileově smrti! Měli k tomu „zdánlivý“ důvod:

Již Tycho Brahe tvrdil (zcela logicky), že pokud by Země obíhala kolem Slunce, pak by se relativní polohy hvězd musely měnit dle trajektorie Země na své pouti kolem Slunce. Tato hvězdná paralaxa však nebyla i přes Tychonovu důslednost a přesnost nikterak pozorována, a proto Brahe heliocentrické myšlení zavrhnul. Fakt, že nejbližší okolní hvězda je od Země vzdálená téměř 300 000× dále nežli Slunce, byl pro kohokoliv nepředstavitelný!

Až německý astronom Friedrich Wilhelm Bessel změřil roku 1838 paralaxu jedné z „blízkých“ hvězd (61 Cygni) a určil její vzdálenost na „šokujících“ 1·1014 kilometrů (10 světelných let; 600 000× dále nežli Slunce), pouze s 10% chybou! Další astronomická pozorování následovala záhy a přinášela nové a nové informace o nepředstavitelných vzdálenostech našeho vesmíru.

Stále však převládala myšlenka, že Mléčná dráha je součástí jediného obrovského uskupení hvězd a hvězdných soustav – tvořících náš vesmír. Důkazy o tom, že by tomu mohlo být i jinak, přinesl později až Edwin Hubble.

koupit knihu
Share This