koupit knihu
Domů » Obsah » Proč a jak » PŘEHLEDNĚ A BEZ SLOŽITÉ MATEMATIKY

PŘEHLEDNĚ A BEZ SLOŽITÉ MATEMATIKY

„Pokud nedokážete nějaký výsledek vysvětlit jednoduše a bez technického jazyka tak, aby mu porozuměla i hospodská, potom mu pořádně nerozumíte!“

Ernest Rutherford

Text je rozčleněn do tří hlavních kapitol tak, aby na sebe vše smysluplně navazovalo:

V 1. kapitole spolu projdeme dějinami poznání. Společně si připomeneme nejslavnější jména myslitelů, kterým vděčíme za to, že jsme lidé, a nikoliv ovce. Vysvětlíme si, jak tito lidé uvažovali – v čem měli pravdu a v čem se mýlili. Bude to přínosné pro každého – dozvíte se mnoho nových a úchvatných faktů. V dalších kapitolách pak již budeme moci spolu komunikovat stejnou řečí – pomocí shodných pojmů.

Ve 2. kapitole společně rozebereme paradoxy a omyly Teorie relativity – ukážeme si, v jakých souvislostech z nás TR dělá pokojné ovce. Odhalíme, že primární pochybení TR není fyzikální povahy, nýbrž filosofické! Moderní astrofyzika má však navíc (kromě TR) ještě několik souvisejících „problémů“ – zamyslíme se společně i nad nimi.

Ve 3. kapitole bude formulována nová fyzikální teorie, která reflektuje úroveň dosavadního vědeckého poznání i odpovídá pozorovanému chování světa (a vesmíru) – teorie, která se zříká starých dogmat. Základem této „Teorie času“ je korektní uchopení času, respektive „geometrie“ časoprostoru.

Dobrou zprávou pro čtenáře je skutečnost, že vás tato kniha nehodlá trápit příliš složitou matematikou!

Samozřejmě se nelze bez matematiky obejít zcela, nicméně nikdo nebude potřebovat doktorát z matematiky – v 99 % jde (maximálně) o středoškolské počty, přičemž v 95 % jde o různé variace na Pythagorovu větu a2 + b2 = c2, respektive o pravoúhlý trojúhelník.

Protože matematika pravoúhlého trojúhelníku definuje trigonometrické funkce (jde o pravoúhlé trojúhelníky v „jednotkové“ kružnici), často narazíme na sinus, cosinustangens. Pakliže se v ojedinělých případech objeví i o trochu komplikovanější výpočty – není důvod se děsit – vždy jde o důsledek matematického postupu, na jehož začátku byl obyčejný pravoúhlý trojúhelník.

Proč tolik důrazu na matematiku pravoúhlého trojúhelníku?

Protože právě tato matematika dala lidstvu téměř veškeré informace o podobě našeho světa a okolního vesmíru:

Když byla poprvé změřena velikost zeměkoule – základem výpočtu byla matematika trojúhelníku. Trojúhelník hrál hlavní roli i při určení velikosti všech nebeských těles v naší Sluneční soustavě a jejich vzájemných vzdálenostech. Stejný matematický princip vypočetl o staletí později i vzdálenosti k nejbližším hvězdám … a budeme-li pátrat po fundamentálním vzorci veškerých navigačních systémů v historii lidstva (včetně novodobého GPS) – základem je vždy pravoúhlý trojúhelník!

Celá kniha je psána takovým způsobem, abychom našli společnou řeč se čtenářem i v případě, že veškeré matematické vzorce v knize bude přehlížet a ignorovat! Kdo má matematiku rád – nechť se snaží držet krok. Kdo počty spíše nesnáší – nechť veškeré matematické vzorce ignoruje!

Jakýkoliv zákon či fyzikální princip bude (kromě matematického popisu) vždy popsán i verbálně, ve většině případů navíc bude situace demonstrována pomocí názorných obrázků či grafů. Mnoho nákresů bude též obsahovat odkaz na internet, kde je statická situace převedena na názornou počítačovou animaci. I ve fyzice totiž platí, že jeden obrázek vydá za 1000 slov!

koupit knihu
Share This