koupit knihu
Domů » Obsah » Proveďme experiment!

Proveďme experiment!

„Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jediný pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.“

Albert Einstein

Einsteinova slova platí pro kohokoliv a jakoukoliv vědeckou teorii. Přijměme proto tuto výzvu a hledejme výsledky experimentů:

Žijeme v moderní době a lidstvo má k dispozici technologie, které mohou poměrně snadno prokázat, která teorie je chybná – zda TČ, či TR (či obě). V tomto ohledu buďme korektní a vezměme na vědomí Popperův poznatek, že žádnou teorii nelze absolutně verifikovat – pozitivními experimenty nelze prokázat platnost, avšak jediným negativním experimentem lze prokázat neplatnost.

Principálně vzato – již bylo rozhodnuto v minulých desetiletích:

koupit knihu
Share This