koupit knihu
Domů » Obsah » 1. TO NEJÚCHVATNĚJŠÍ Z FYZIKY » RENÉ DESCARTES

RENÉ DESCARTES

„Pochybuji, tedy myslím; myslím, tedy jsem.“

René Descartes

René Descartes (1596‒1650) byl význačným francouzským filosofem, matematikem a fyzikem. Jeho latinské jméno je Renatus Cartesius – odtud pramení označení Kartézský graf, které dodnes užíváme u systému kolmých souřadnic!

Descartes jako první definoval metodu vědeckého myšlení – zkráceně zhruba takto:

1. Nepřijímat „automaticky“ myšlenky od jiných za pravdivé – přijímat pouze myšlenky, které člověk sám svým intelektem „jasně“ sdílí.

2. Každý problém rozdělit na co nejjednodušší části, které lze bezpečně poznat.

3. Postupovat v pořadí od jednoduchého ke složitému.

4. Formulovat obecné principy a úplné přehledy všeho souvisejícího. Neopomenout žádný aspekt.

Kromě obrovského přínosu v analytické geometrii – „potkáváme“ Descarta v matematice na každém kroku:

Zápis mocnin x · x · x = x3 , znak minus pro záporná čísla i symbol pro odmocniny v082.eps jsou dílem tohoto myslitele.

Ve fyzice se věnoval především optice a zákonům mechaniky. Descartes sdílel s Koperníkem představy o nebeské mechanice založené na heliocentrickém modelu. Byl však také vědecký pragmatik – jeho první velké dílo „Svět“, hájící heliocentrický model, se nezachovalo – autor sám raději své dílo zničil po procesu s Galileem (1633) – nestál o opletačky s církevní mocí.

Ve své době (a své zemi) formuluje Descartes nezávisle na Galileovi princip setrvačnosti, princip relativity pohybu, princip akce a reakce a taktéž se velmi přiblížil formulování Zákona zachování hybnosti (neznal bohužel pojmovou kategorii „hmotnost“, proto namísto ní použil „velikost“ objektu).

Za základní druh pohybu považoval pohyb kruhový.

Vesmír dle Descarta vznikl prvotní akcí Boha – který dal vše do pohybu tak, že vznikl nepředstavitelný chaos. Z tohoto původního chaosu vznikly „víry hmoty“, z jejichž středu se rodily žhavé hvězdy, kolem nichž se pohybovala ostatní hmota. Prostor ve vesmíru vyplňuje všudypřítomný éter – prázdný prostor neexistuje. Světlo se éterem šíří konečnou, byť nepředstavitelně velikou rychlostí.

Pohyb planet kolem Slunce způsoboval dle Descarta jakýsi éterový vír, jehož víření způsobuje kruhovou trajektorii planet a předává planetám rychlost.

koupit knihu
Share This