koupit knihu
Domů » Obsah » 3. TEORIE ČASU » SYMETRIE POHYBU

SYMETRIE POHYBU

3.5.1 ZÁKON SYMETRICKÉHO POHYBU

ZSP:

Množina lokálně izolovaných hmotných objektů se vždy pohybuje symetricky vůči svému hmotnému středu ve 4D Euklidovském prostoru tak, že se poloha toho středu v prostoru zachovává.

3.5.1.1 ROZŠÍŘENÉ ZNĚNÍ ZÁKONA

Objekty neexistují osamoceny – vždy jsou součástí nějaké lokální skupiny objektů a tento princip (příslušnosti k většímu celku) se analogicky opakuje až do zahrnutí celého vesmíru. Rychlost a prostorová trajektorie dílčích objektů je vždy symetricky taková, aby poloha hmotného středu dané lokální skupiny objektů zůstala ve 4D (Euklidovském) prostoru zachována.

Pohyb vůči lokálnímu hmotnému středu je vždy objektivním a primárním pohybem všech objektů ve vesmíru.

o116

Obrázek 116:
Pohyb je vždy symetrický, a to vůči lokálnímu hmotnému středu.

koupit knihu
Share This