koupit knihu
Domů » Obsah » Úvodní slovo » PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

„Představte si život jako hru, kde 24 hodin denně žonglujete s pěti míčky: Práce, rodina, zdraví, přátelé a smysl života … a snažíte se je všechny udržet ve vzduchu.“

Dave Logan

Je zřejmé, že pouštět se „do křížku“ s Teorií relativity je projevem autorovy naivity a nedostatku soudnosti. Bájný David měl proti Goliášovi mnohem větší šanci – Einsteinova teorie je „rodinným stříbrem“ moderní fyziky a jednou z jejich „posvátných“ kapitol.

Je snad autor šílený? Kde bere tu odvahu a „nestoudnost“ zpochybňovat nezpochybňovatelné??

Pokusím se stručně odpovědět:

Rodičům vděčím za onu „neskromnost“, která mi dovoluje vyjádřit přesvědčení, že se Albert Einstein (v mnohém) mýlil:

Vyrůstal jsem ve volnomyšlenkářské rodině, kde nikdo nikomu nenutil jakékoliv náboženství či „preferovaný“ světonázor. V dětství jsem nikdy nemusel ztrácet svůj (drahocenný) čas biflováním cizích myšlenek, a právě proto mi zbyla spousta prostoru na vlastní fantazírování (později i pro výpočty nad zákonitostmi vesmíru).

V naší rodině nikdy příliš nefungoval jakýkoliv princip nadřízenosti či podřízenosti – každý může svobodně vyslovit cokoliv a nikdo nemá právo veta – tedy ani Einstein. Právě takovéto rodinné klima považuji za nejlepší možné!

Taktéž jsem vděčný všem svým učitelům a především pak těm na gymnáziu v Rumburku. Právě na této škole mne naučili nejvíce a potkal jsem zde nejzajímavější profesory i nejlepší spolužáky (a spolužačky!). Většinu svých znalostí z fyziky i matematiky jsem získal právě na tomto gymnáziu – pozdější univerzita mne (v těchto vědách) de facto již mnoho nového nesdělila.

A samozřejmě – největší dík patří celé mé rodině (v tom nejširším slova smyslu)!

Popravdě – při „rodinných“ oslavách často ani přesně netuším, kdo z přítomných je ještě pokrevně spřízněn a kdo už není (navíc se to pořád mění). Nemohu tedy zmínit všechny – vyberu jen pár jmen:

Své ženě Evě děkuji za její nekonečnou trpělivost, se kterou sledovala (po dobu několika let), jak ten její „starý blázen“ cosi datluje do svého notebooku. I večer v posteli musela (chudinka) často naslouchat rozličným fyzikálním teoriím. K tomu všemu – léta jsem v důsledku své badatelské obsese okupoval kuchyňský stůl (mám sice pracovnu, ale nesnáším samotu) i zanedbával společenský život. Svatá to žena!

Pavlovi jsem vděčný za zájem, se kterým naslouchal (nejčastěji v sauně) mým fyzikálním představám. Byl taktéž prvním čtenářem této knihy!

LucincePetrušce děkuji za jazykovou korekturu – v gramatice jsem totiž o dost slabší nežli ve fyzice!

Zdenkovi děkuji za pomoc s designem knihy, Geogebře za skvělý matematický software a Markétce děkuji za famózní koláče a dorty!

koupit knihu
Share This