koupit knihu
Domů » Obsah » Úvodní slovo » PROMLUVA KE ČTENÁŘI

PROMLUVA KE ČTENÁŘI

„Člověk se musí rozhodnout: Buď nevytvořit nic nového, anebo se stát otrokem, aby to nové hájil.“

Isaac Newton

Tuto knihu jsem napsal proto, abych s Tebou mohl sdílet své pochybnosti o některých velevýznamných kapitolách moderní fyziky. Nejde o prózu – doufám proto, že knihu nebudeš pouze číst – věřím, že nad ní budeš přemýšlet a utvářet si svůj vlastní názor.

Zopakujeme si spolu nejdůležitější kapitoly fyziky – historický vývoj názorů na fungování vesmíru.

Společně pak odhalíme omyly relativismu i některé související „problémy“ moderní astrofyziky.

Finálně kniha představí smysluplnější a jednodušší fyzikální zákony – spolehlivě popisující náš svět a celý vesmír.

A to vše velmi názornou a srozumitelnou formou – bude to poučné a chvílemi (snad) i zábavné.

Kniha otevírá kontroverzní fyzikální témata způsobem, který by mohl přímo ohrozit moji kariéru fyzika … kdybych jím byl.

Mne však živí zcela jiný obor, a proto jsem nebyl svazován autocenzurou – knihu jsem psal jako svobodný člověk a volnomyšlenkář.

Přestože není fyzika mým povoláním, vnímám ji jako své poslání:

Teorii času jsem začal psát ve svých 17 letech (během studia gymnázia) a dokončuji ji těsně před 50. rokem svého života – nebyl jsem tedy příliš efektivní. V mezičase plynuly dlouhé roky nicnedělání, pochybností a lenosti. Nakonec však vždy zvítězil můj zájem o zákony vesmíru, touha po poznání nepoznaného i povinnost k sobě samému.

Během psaní mne poháněla potřeba upozornit na onu blahosklonnou jistotu – s níž nám moderní fyzika (čas od času) servíruje vědecko-fantastický brak zabalený do hávu úctyhodné vědy a akademických talárů. Jsem si jist, že takovéto způsoby nemá „královna věd“ zapotřebí!

Mám fyziku rád. Cením si jejího historického významu i obřích zásluh na technologickém pokroku lidstva. Ještě více si však cením konkrétního přínosu jednotlivých osobností dějin fyziky a myšlenkového odkazu, který nám tito naši předci zanechali – často navzdory ideologii své doby! Smíme snad ignorovat jejich příklad a jejich odhodlání?

I dnes existuje dogmatismus a „tmářství“ v některých stěžejních kapitolách moderní fyziky – i dnes v nich můžeme nalézt jistý druh „náboženství“, jsoucí v narůstajícím konfliktu s principy vědeckého myšlení.

A právě o tom je tato kniha! Až se začteš – pochopíš sám…

koupit knihu
Share This